51. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

19 września 2018 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się LI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z L (50) sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych do obecnej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji przez Radnych.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.

9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1274/XLII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 14.140.288,00 zł oraz zmniejszenia dochodów o kwotę 13.994.880,00 zł).
9.3 W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. kwoty 2,5 mln zł na dopłatę do kapitału spółki PUK Piaseczno
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. kw. 38600,-
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. kw. 35.300,-
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. zwiększenia dochodów o kwotę 92.530,- zł na wniosek CUW
9.8 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. zmniejszenia wydatków o kw. 1.740,- na wniosek Wydz. WSS
9.9 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. CUW – rachunek dochodów SJB
9.10 W sprawie zmiany uchwały nr 1276/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2018-2028
9.11 W sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury w Piasecznie
9.12 W sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Piaseczna (w organizacji)
9.13 W sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Piaseczno
9.14 W sprawie uchylenia uchwały Nr 413/XV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2015r w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych z tytułu instalacji tablic reklamowych, nośników reklamowych itp. na nieruchomościach gminnych
9.15 W sprawie zmiany uchwały nr 1543/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29.08.2018r w sprawie uchylenia uchwały RM w Piasecznie nr 540/XX/2008 z dnia 12.03.2008r
9.16 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia w trybie bezprzetargowym na lokal użytkowy, usytuowany w budynku przy ul. Warszawskiej 33 w Piasecznie
9.17 W sprawie wyrażenia zgody na zwarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na lokal użytkowy, usytuowany w budynku przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie

10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.