Budżetowa sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

18 grudnia 2019 r. o godz. 13:00 odbędzie się XVIII sesja budżetowa Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XVII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piaseczno na rok 2020.
6.1 Odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2020.
6.2 Odczytanie opinii Komisji Finansów i Inwestycji.
6.3 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
6.4 Dyskusja oraz głosowanie wniosków Komisji Finansów nie przyjętych przez Burmistrza.
6.5 Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2020.
7. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2020- 2036:
7.1 Odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2020 – 2036.
7.2 Odczytanie opinii Komisji Finansów i Inwestycji.
7.3 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
7.4 Dyskusja oraz głosowanie wniosków Komisji Finansów nie przyjętych przez Burmistrza
7.5 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2020 – 2036 .
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.