Przebudowa stawu przy Parku Miejskim

Przebudowa stawu będzie zwieńczeniem działań w ramach rewaloryzacji Parku Miejskiego. Trwa procedura przetargowa na realizację zadania, gdzie oprócz przebudowy stawu i fragmentu kanału, przewidujemy fontannę, nowe nasadzenia, małą architekturę, alejki, oświetlenie i monitoring.

Przebudowa stawu w Parku Miejskim

Gmina Piaseczno ogłosiła przetarg na przebudowę stawu w Parku Miejskim oraz fragmentu kanału Piaseczyńskiego od wlotu w Parku Miejskim do drogi 79 – ul. Armii Krajowej w Piasecznie.

Przedmiot zamówienia podzielono na cztery zadania:
– rozbudowa stawu i kanału piaseczyńskiego,
– uzupełnienie istniejącego układu komunikacji parku – budowa alejek wraz z wykonaniem małej architektury,
– uzupełnienie istniejącego oświetlenia parkowego – budowa oświetlenia i monitoringu oraz budowa fontanny,
– uzupełnienie zieleni parkowej.

W ogłoszonym postępowaniu przetargowym złożono kilka ofert i można się z nimi zapoznać na stronie internetowej: bip.piaseczno.eu

źródło: UMiG Piaseczno – piaseczno.eu / foto: Marcin Borkowski