21. sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Piasecznie

9 marca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 8:30 odbędzie się XXI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Piasecznie. Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

  1. Otwarcie sesji.
  2. Uchwała w sprawie zajęcia stanowiska w ramach konsultacji w trybie art. 39 ust.1 z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko w związku z opracowaniem projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL) w tym zaproponowanych korytarzy w których będą usytuowane nowe inwestycje drogowe i kolejowe oraz przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW) przez teren gminy Piaseczno
  3. Zamknięcie sesji.