Urząd projektuje Piaseczno ze specjalistami

Jednym z wielkich wyzwań stojących przed samorządem w związku z rozwojem Piaseczna jest stworzenie spójnej wizji centrum miasta jako silnej i pełnej życia przestrzeni miejskiej, która przyciąga i zatrzymuje na dłużej.

Zmiany na ulicach Piaseczna są elementem analizy urbanistycznej, obejmującej również kontekst kulturowy, środowiskowy, społeczny oraz funkcjonalny i rynkowy. Wiemy, że dzisiejsze i podejmowane w niedalekiej przyszłości decyzje, będą decydować o kształcie naszego miasta przez kolejne dziesięciolecia. Biuro projektowe MAU, którego projektanci wspierają urzędników gminy, w swojej praktyce kieruje się zasadami zrównoważonej urbanistyki i zrównoważonego rozwoju.

Jednym z wielkich wyzwań stojących przed samorządem w związku z rozwojem Piaseczna jest stworzenie spójnej wizji centrum miasta jako silnej i pełnej życia przestrzeni miejskiej, która przyciąga i zatrzymuje na dłużej. Wśród wielu ważnych zagadnień, oprócz wyzwań komunikacyjnych, wielkie znaczenie ma również historyczny aspekt kształtowania struktury miasta, tego, co stanowić może dzisiaj jego kapitał podstawowy oraz konieczność znalezienia równowagi zarówno w sferze zabudowy, jak i oferowanych mieszkańcom usług. W nowej wizji rozwoju śródmieścia Piaseczna, szczególnie w dobie wyzwań klimatycznych, nie może zabraknąć błękitno-zielonej infrastruktury, czyli wzmacniania roli zieleni miejskiej i gospodarowania wodą. (…)

Więcej: www.piaseczno.eu