73. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

26 lipca 2023 roku o godz. 16.00 zapraszamy na LXXIII sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
1) Uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2023 r., sygn. akt VII SA/Wa 226/23
2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r.
3. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023-2037
4. Zamknięcie sesji

Transmisja www.youtube.com/@radamiejskawpiasecznie6617