75. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

20 września 2023 roku o godz. 9.30 zapraszam na LXXV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie protokołu z LXXIV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
6. Bieżące uchwały
1) W sprawie zmiany uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r.
2) W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023-2037
3) W sprawie uznania za niezasadną skargi E.G na działania Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno związane z ustanowieniem odpłatnej służebności gruntowej AN z dnia 26 października 2021 r. Rep. A Nr 8365/2021
4) W sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM KZN Mazowsze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
5) W sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej
6) W sprawie nadania nazwy „KONCERTOWA” ulicy położonej w miejscowości Kuleszówka, gmina Piaseczno
7) W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 96 poz. 1717 z dnia 13.05.2010 r.) w granicach terenów urbanistycznych oznaczonych w obowiązującym mpzp symbolami: 1 P-S, 2 P-S, 3P-S/U, 4 P-S/U, 5 P-S/U, 1 KD-TSsp, 1U/MW, 1 I-T/I-E, 2 I-W, 2 I-E, 3 KD-p – ETAP I
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad

Transmisja online: www.youtube.com