79. sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Piasecznie

Informuję, że w dniu 29.12.2023 r. o godz. 08:15 odbędzie się LXXIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Uchwała w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r.
4. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023-2037
5. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024-2037
6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r.
7. Zamknięcie sesji