Uroczystość w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Józefosławiu

8 czerwca 2018 roku wzięłam udział w uroczystości nadania szkole w Józefosławiu imienia Janusza Korczaka, wręczenia sztandaru, odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz obchodach 10-lecia szkoły.

Oprócz licznej młodzieży, grona pedagogicznego oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej Andrzeja Sochockiego, w uroczystościach wzięli udział: Burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis, jego zastępcy: Daniel Putkiewicz i Hanna Kułakowska-Michalak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie – Piotr Obłoza, Przewodnicząca Komisji Oświaty – Katarzyna Wypych, Naczelnik Wydziału Oświaty – Mariusz Sekuła, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych – Edyta Woźniak oraz przedstawiciele innych jednostek podległych gminie.

Uroczystość rozpoczęła się od występu artystycznego w wykonaniu dzieci z I klas, po którym odbyła się oficjalna część wydarzenia, podczas której Burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis przekazał sztandar, natomiast ja jako Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury odczytałam akt nadania sztandaru szkole.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Piotr Obłoza odczytał uchwałę w sprawie nadania imienia Janusza Korczaka Szkole Podstawowej w Józefosławiu, która została uchwalona 18 kwietnia 2018 roku.

Na zakończenie części oficjalnej, wzięłam udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej Janusza Korczaka, która została ufundowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno oraz Radę Miejską w Piasecznie.

Zdjęcia z uroczystości wykonał Marcin Borkowski z Biura Promocji i Informacji Gminy Piaseczno (źródło: piaseczno.eu):