Wielofunkcyjny kompleks lekkoatletyczny

26 października 2018 roku odbyło się oficjalne otwarcie wielofunkcyjnego kompleksu lekkoatletycznego, który znajduje się przy budynku GOSiR ul. Sikorskiego 20 w Piasecznie29.

Wielofunkcyjny kompleks lekkoatletyczny

W ramach doposażenia istniejącej infrastruktury sportowej przy piaseczyńskim Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji, wybudowano czterotorową bieżnię sportową do szkolnych biegów na 60 m., jednotorowy rozbieg i zeskocznia do skoków w dal, rzutnię do pchnięcia kulą oraz zamontowano oświetlenie nowych obiektów sportowych. Na bieżni i rozbiegu zastosowano system Conipur. Nawierzchnia sportowa została wykonana z pełnego poliuretanu, bezspoinowa, poliuretanowo – gumowa o łącznej grubości 13 mm, która dedykowana jest do użytkowania w butach z kolcami. Koszt inwestycji: 348 729,74 zł. Wykonawcą jest firma Gardenia Sport Sp. z o.o.

Obok nowej infrastruktury lekkoatletycznej, przeprowadzony został również remont boiska typu ORLIK, w ramach którego zdemontowano wyposażenie boiska (stare bramki oraz ławki) i istniejącą nawierzchnię wraz z wywiezieniem i utylizacją gumy. Następnie położono nawierzchnię z trawy syntetycznej o wysokości 6 cm wraz z jej zasypaniem piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM. Na koniec prac remontowych zamontowano nowe wyposażenie boiska tj.: bramki i ławki. Koszt remontu: 473 741,38 zł.