Ratujmy zabytki Piaseczna

Powstały w 2000 roku Społeczny Komitet Renowacji Cmentarza Parafialnego w Piasecznie, jak co roku w Dniu Wszystkich Świętych 1 listopada, w godzinach od 8.00 do 17.00 przeprowadzi kwestę na rzecz renowacji zabytkowych grobów cmentarza parafialnego.

Ratujmy zabytki Piaseczna

Kwestujący będą obecni na cmentarzu parafialnym i komunalnym w Piasecznie. Zapraszamy Szanownych Mieszkańców Piaseczna i gości Naszego Miasta do udziału w tegorocznej kweście. Zapraszamy też wolontariuszy, chcących pomóc w zbiórce pieniędzy. Dotychczasowe działania podjęte przez Komitet przyniosły wymierne efekty i pozwoliły przywrócić cmentarzowi parafialnemu właściwą mu rangę.

Cmentarz parafialny powstał w 1796 r., a do rejestru zabytków został wpisany w roku 1991. Na tego terenie znajduje się wiele zabytkowych grobów, które wymagają pilnych działań konserwatorskich. Najstarszy pomnik pochodzi z 1808 r.

Komitet Renowacji Cmentarza Parafialnego w Piasecznie podjął się zadania ochrony śladów zbiorowej pamięci – części naszej lokalnej historii i tożsamości. W roku 2018 rozpoczęto prace renowacyjne przy kolejnych siedmiu zabytkowych nagrobkach. Tym razem są to pomniki pochodzące głównie z XIX wieku. Koszt ich renowacji wynosi 101 563,00 zł. Dochód z tegorocznej kwesty przeznaczony zostanie na dofinansowanie renowacji tych właśnie XIX-wiecznych pomników. Kwesta zarejestrowana jest pod numerem 218/4318.

W imieniu Komitetu w wyrazami szacunku,
Przewodniczący SKRCP Zbigniew Mucha
www.facebook.com/SpolKomRen