Czasowe zamknięcie ulicy przy skrzyżowaniu ul. Nadarzyńskiej i Czajewicza

Na przełomie marca i kwietnia, nastąpi czasowe zamknięcie ul. Nadarzyńskiej i ul. Czajewicza, na czas wykonywania robót budowlanych sieci ciepłowniczej w pasach drogowych w następujących terminach:

  • od 25.03 – zamkniecie ulicy Czajewicza, przy pozostawionym przejeździe ul. Nadarzyńską;
  • 27.03 – 31.03 – zamknięcie skrzyżowania ulic Nadarzyńskiej i Czajewicza;
  • 01.04 – otwarcie ograniczonego przejazdu ul. Nadarzyńską przez skrzyżowanie ulic Nadarzyńskiej i Czajewicza, bez wjazdu w ul. Czajewicza;
  • 10.04 – otwarcie ulic Czajewicza i Nadarzyńskiej, przywrócenie pierwotnego układu komunikacyjnego w tym rejonie.

Pełna czasowa organizacja ruchu na wszystkich etapach realizacji zadania: projekt CzOR Nadarzyńska x Czajewicza PCU (.pdf)

źródło: piaseczno.eu

Czasowe zamknięcie ulicy przy skrzyżowaniu ul. Nadarzyńskiej i Czajewicza