Budżet Obywatelski 2020

6 maja 2019 roku wystartuje kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie. Mieszkańcy Piaseczna będą mogli zgłaszać swoje projekty, które po weryfikacji trafią pod głosowanie. Podobnie jak w latach ubiegłych, do rozdysponowania na 2020 rok jest kwota 1,4 mln zł z gminnego budżetu w 2020.

Budżet Obywatelski 2020

Trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie niesie ze sobą kilka istotnych zmian w porównaniu do poprzednich konsultacji społecznych. Jest to spowodowane zmianą w przepisach prawa.

Jeden obszar

Od tego roku nie występuje już podział miasta na obszary. Projekty zgłaszane będą tylko jako ogólnomiejskie. Spowodowane to jest nowelizacją ustawy, która precyzuje, że podziału dokonywać można w granicach jednostek administracyjnych lub jednostek pomocniczych gminy, których oficjalnie w Piasecznie nie mamy.

Projekty „miękkie” i „twarde”

Kolejną zmianą w tegorocznym Budżecie Obywatelskim jest wprowadzenie podziału zgłaszanych projektów ze względu na ich charakter: „miękki” i „twardy”. Poprzez projekt  „twardy” rozumie się inwestycję, remont, modernizację, adaptację, budowę nowego obiektu lub zakup wyposażenia. Projekt „miękki” to zadanie nieinwestycyjne, wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, edukacyjnym lub sportowym z wyłączeniem bieżącej administracyjnej działalności podmiotów, realizowane na terenie  miasta Piaseczna. Maksymalna wartość jednego projektu „miękkiego” nie może przekroczyć 50.000 zł, zaś projektu „twardego” 100.000 zł. Aby zgłaszany projekt mógł być dopuszczony do weryfikacji przez odpowiednie wydziały Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, do formularza należy dołączyć również listę poparcia 15 mieszkańców Gminy Piaseczno, z czego 10 osób musi być mieszkańcami miasta Piaseczna.

Głosowanie bez limitu wieku

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, podobnie jak w zeszłym roku, nie ma limitu wiekowego. Osoby małoletnie będą mogły brać czynny udział w Budżecie Obywatelskim. Jedynym warunkiem będzie oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego wyrażające zgodę na udział w zgłoszeniu projektu oraz głosowaniu.

Głosowanie tradycyjne i online

Zmiany zachodzą również w procesie głosowania. Głosować mogą mieszkańcy miasta Piaseczno, którzy są w stanie potwierdzić swoje zamieszkanie w granicach administracyjnych miasta Piaseczno. Na karcie do głosowania wszystkie projekty („twarde” i „miękkie”) znajdować się będą na jednej liście. Każdy głosujący będzie miał do rozdysponowania 1.4 mln zł wśród wszystkich projektów. Głosowanie będzie dostępne za pomocą internetowego systemu dostępnego na stronie www.piaseczno.budzet-obywatelski.org oraz za pomocą tradycyjnych kart papierowych dostępnych w wyznaczonych punktach (informacja o lokalizacjach udostępniona zostanie pod koniec wakacji, kiedy zbliżać się będzie data rozpoczęcia głosowania).

Realizacja

Obecnie trwa realizacja projektów z Budżetu Obywatelskiego 2019 a także projektów z poprzedniej edycji z 2018 roku, których realizacja została przeniesiona na rok bieżący. Z kolei projekty, które mieszkańcy Piaseczna wybiorą w roku bieżącym, zostaną zrealizowane w roku 2020.

Harmonogram

  1. Zgłaszanie projektów – od 6 do 31 maja 2019 r.
  2. Weryfikacja projektów – od 1 do 30 czerwca 2019 r.
  3. Odwołania i ponowna weryfikacja – od 8 do 12 lipca 2019 r.
  4. Ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do głosowania – do 26 lipca 2019 r.
  5. Głosowanie mieszkańców na zakwalifikowane projekty – od 2 do 13 września 2019 r.
  6. Ogłoszenie listy projektów wybranych w głosowaniu – do 27 września 2019 r.

Więcej szczegółów już wkrótce na stronie www.piaseczno.budzet-obywatelski.org oraz na naszym facebooku fb.com/Budzet.Piaseczno