10. sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej

30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 19:00 odbędzie się X sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5.

Program:
1. Otwarcie sesji.
2. Uchwała w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa użytkowania wieczystego części zabudowanej nieruchomości położonej w Obr. Żabieniec IRS w gminie Piaseczno wraz z prawem własności znajdujących się na tej części nieruchomości naniesień.
3. Zamknięcie sesji.