25. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

20 maja 2020 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, on-line, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

XXV Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 20 maja 2020 r.

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 kwietnia 2020r.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 428/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12.2019 r.
2) W sprawie przyznania w roku 2020 dla Parafii św. Anny w Piasecznie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno – mur okalający zabytkowy kościół w Piasecznie (GEZ 135).
3) W sprawie przyznania w roku 2020 dla Parafii św. Anny w Piasecznie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno – cmentarz parafialny w Piasecznie (GEZ 103).
4) W sprawie przyznania w roku 2020 dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno – kamienica w Piasecznie przy ul. Sierakowskiego 14 (GEZ 168).
5) W sprawie przyznania w roku 2020 dla Parafii św. Rocha w Jazgarzewie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno – kościół rzymskokatolicki p.w.św. Rocha w Jazgarzewie (GEZ 12).
6) W sprawie przyznania w roku 2020 dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno – dom jednorodzinny w Piasecznie przy ul. Kordiana 21 (GEZ 94).
7) W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2020-2036.
8) W sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury w Piasecznie.
9) W sprawie nadania nazwy WILLA WRZOS ulicy położonej w Julianowie w gminie Piaseczno.
10) W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław dla działek nr ew. 119/4 i 119/19.
11) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek ozn. nr ewid. 83/3, nr 89 i nr 90, obr. 33 m. Piaseczno położonej przy ul. Gojawiczyńskiej.
12) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek ozn. nr ewid. 79/10 i nr 499, poł. w Runowie przy ul. Dobrej.
13) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 35/7, obr. 27 położonej w Piasecznie w rejonie ul. Żeromskiego.
14) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 48/2, obr. 24 m. Piaseczno poł. przy ul. Chyliczkowskiej 57A.
15) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 2/3, obr. 9 m. Piaseczno poł. w rejonie ul. Geodetów.
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: www.youtube.com