Raport o stanie Gminy Piaseczno 2019

Zachęcam do zapoznania się z dokumentem “Raport o stanie Gminy Piaseczno 2019”, który w czytelny i usystematyzowany sposób przedstawia działania samorządu oraz najważniejsze dane, statystyki, zestawienia dotyczące Gminy Piaseczno.

Jest to dosyć obszerny materiał, dlatego w krótkim materiale filmowym burmistrz przedstawia w syntetyczny sposób zarys najważniejszych obszarów i ich charakterystykę:

Osoby, które chciałyby zapoznać się z całym dokumentem odsyłam do BIP-u: Raport o stanie Gminy Piaseczno w roku 2019.