Głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie na rok 2021

Przed nami głosowanie na złożone projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie na rok 2021. W tym roku mieszkańcy Piaseczna zdecydują bezpośrednio o tym, na jakie pomysły przeznaczony zostanie 1 mln złotych z gminnego budżetu.

Podobnie jak w poprzednich latach tegoroczne projekty dotyczą wielu dziedzin życia miasta. Wśród projektów można dostrzec wiele kontynuacji projektów tzw. projektów miękkich – zadań kulturalnych, edukacyjnych, ekologicznych czy sportowych, które cieszyły się powodzeniem w ubiegłych edycjach. Wśród wniosków inwestycyjnych dominują te dotyczące poprawy estetyki przestrzeni publicznych. Ze wszystkimi projektami można zapoznać się na bo.piaseczno.eu

Głosowanie na projekty odbędzie się w dniach 21 – 30 września 2020 r. Głosować będą mogli mieszkańcy Piaseczna, którzy są w stanie potwierdzić swoje zamieszkanie w granicach administracyjnych miasta Piaseczno (w głosowaniu nie biorą udziału mieszkańcy pozostałych miejscowości). Na karcie do głosowania wszystkie projekty („twarde” i „miękkie”) znajdować się będą na jednej liście. Każdy głosujący będzie miał do rozdysponowania 1 mln zł wśród wszystkich projektów.

Zachęcamy do głosowania online za pomocą internetowego systemu dostępnego na stronie www.piaseczno.budzet-obywatelski.org. Głosowanie będzie możliwe również za pomocą tradycyjnych kart papierowych dostępnych w poniższych lokalizacjach w godzinach pracy Urzędu:
– Referat Innowacji Miejskich, ul. Puławska 5, Piaseczno;
– Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Warszawska 1, Piaseczno;
– Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Świętojańska 5A, Piaseczno;
– Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, Piaseczno.

Szczegółowe zasady przeprowadzenia głosowania zostały zawarte w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie na rok 2021, który dostępny jest na stronie internetowej BO w zakładce „Wszystko o budżecie- Do pobrania”.

Ogłoszenie listy projektów wybranych w głosowaniu zostanie opublikowane do 14 października 2020 r.

więcej informacji: piaseczno.eu