XXIX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

16 września 2020 roku (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, on-line, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.08. 2020 r.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 428/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12.2019 r.
2) W sprawie zmiany Uchwały nr 429/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12. 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2020-2036.
3) W sprawie zmiany uchwały nr 281/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Piaseczyńskiego.
4) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. 8, przy ul. Energetycznej w Piasecznie.
5) W sprawie zmiany uchwały nr 594/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.08.2020r. w sprawie sprzedaży na własność działek nr 34 i nr 25/51 w Żabieńcu na rzecz użytkownika wieczystego.
6) W sprawie zmiany uchwały nr 592/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.08.2020r. w sprawie sprzedaży na własność działki 20/6 w Żabieńcu na rzecz użytkownika wieczystego.
7) W sprawie zmiany uchwały nr 593/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.08.2020r. w sprawie sprzedaży na własność działki 20/7 w Żabieńcu na rzecz użytkownika wieczystego.
8) W sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjętego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 483/XVIII/2016 z dnia 17.02.2016r. i uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 966/XXXIV/2017 z dnia 24.05.2017r. zmieniającą Uchwałę Rady Miejskiej w Piasecznie nr 483/XVIII/2016 z dnia 17.02.2016r.
9) W sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjętego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 755/XXVII/2012 z dnia 21.11.2012r. i uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1260/XL/2017 z dnia 13.12.2017r. zmieniającą Uchwałę Rady Miejskiej w Piasecznie nr 755/XXVII/2012 z dnia 21.11.2012r.
10) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 928/XXXIII/2017 z dnia 19.04.2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 r. w granicach terenów urbanistycznych oznaczonych w obowiązującym mpzp symbolami: 1 P-S, 2 P-S, 3P-S/U, 4P-S/U, 5 P-S/U, 1KD-TSsp, 1U/MW, 1I-T/I-E, 2I-W, 2I-E, 3KD-p.
11) W sprawie przejęcia od Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego zadania publicznego zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2862W (ul. Wojska Polskiego) w Piasecznie.
12) W sprawie zmiany uchwały nr 559/XXVI/2020 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Piaseczno zmienionej uchwałą nr 578/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.07.2020r.
13) W sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Piaseczno
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: www.youtube.com