Poprawa bezpieczeństwa wokół szkół podstawowych w gminie Piaseczno

W ramach programu pn.: Poprawa bezpieczeństwa wokół szkół – stopniowo urzędnicy dążą do kompleksowej poprawy bezpieczeństwa na ulicach i chodnikach zlokalizowanych wokół szkół publicznych na terenie gminy Piaseczno.

Pierwszą szkołą, która została objęta wspomnianym programem była szkoła w Józefosławiu, gdzie w ramach przebudowy ul. Spacerowej wybudowano asfaltowy ciąg pieszo-rowerowy, wyznaczono szereg miejsc postojowych typu Kiss & Ride – postój do 2 min (dopuszczony postój na zatrzymanie się, wysadzenie dziecka i odjechanie). W ramach programu poprawiono również komunikację na parkingu przy ul. Kameralnej.

Okolice szkoły w Zalesiu Górnym

Kolejną szkołą, dla której poprawiamy bezpieczeństwo jest szkoła w Zalesiu Górnym. W ramach inżynierii ruchu, po przeprowadzeniu przez Radę Rodziców konsultacji wśród rodziców uczniów i przygotowaniu stosownego projektu stałej organizacji ruchu.
Wprowadzając zmianę układu drogowego z dwu na jedno kierunkowy, udało się wyznaczyć szereg miejsc postojowych, co uporządkuje chaotyczne do tej pory parkowanie w rejonie zalesiańskiej szkoły i kościoła.

Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) w postaci słupków wygrodzeniowych zabezpiecza ciąg pieszy od ul. Wisłockiego w kierunku szkoły, natomiast elementy BRD w postaci wysp z półfabrykatów zabezpieczają przed parkowaniem jedno z przejść dla pieszych, dzięki czemu kierowca będzie mógł zobaczyć pieszego dużo wcześniej niż dotychczas. Drugie przejście zostało również zabezpieczone poprzez zastosowanie powierzchni wyłączonej z ruchu oraz wkomponowanie specjalnego oznakowania w barwie czerwonej, przeznaczonego dla rowerowych uczestników ruchu.

Wkrótce kolejne szkoły

Jesteśmy w trakcie opracowania projektów budowlanych na przebudowę otoczenia szkół w Głoskowie i Złotokłosie oraz SP2 przy alei Kasztanów w Zalesiu Dolnym, na podstawie opracowanych i konsultowanych z dyrekcjami szkół i rodzicami koncepcji. Dla SP1 przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie pracujemy nad koncepcją poprawy bezpieczeństwa i organizacją ruchu, którą wkrótce zaprezentujemy dyrekcji szkoły i rodzicom.

więcej informacji: UMiG Piaseczno www.piaseczno.eu