Nauka zdalna dla uczniów klas IV-VIII

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od poniedziałku, 26 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada 2020 r.

Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Na spotkaniu online wiceburmistrz Hanny Kułakowskiej-Michalak z dyrektorami przypomniane zostały ustalone w sierpniu zasady nauki zdalnej w naszych placówkach. W każdej z naszych szkół nauka będzie odbywała się poprzez platformę Teams. Plan lekcji nie ulega zmianie. Lekcje będą odbywać się według obecnie obowiązujących planów lekcji.

Minimalne zasady prowadzenia zajęć dotyczą:
Czasu trwania lekcji on line – minimum 35 minut
Liczba godzin lekcji prowadzonych dziennie on-line to minimum 4 godziny w tym:
– j. polski , matematyka , j. angielski – 2 x w tygodniu on line
– przedmioty ścisłe , lekcja wychowawcza – 1 x w tygodniu on line
– Pozostałe przedmioty – 1 x na dwa tygodnie on line
Jest to minimum, które będzie funkcjonowało w każdej ze szkół.
W większości szkół plan lekcji będzie obowiązywał on-line w całości.

Szczegóły dotyczące konkretnych placówek będą przekazywać Rodzicom i Opiekunom Dyrektorzy szkół poprzez dziennik elektroniczny i strony internetowe szkół.

Dowóz do szkół, posiłki oraz świetlice dla uczniów klas 1-3 będą funkcjonowały bez zmian.

Zgodnie z nowymi zasadami bezpieczeństwa ogłoszonymi przez Rząd w godzinach 8.00- 16.00 dzieci poniżej 16 r.ż. mogą przemieszczać się tylko pod opieką dorosłych.

źródło: UMiG Piaseczno