67,5 mln zł dotacji dla przedszkoli

Zapewnienie najmłodszym mieszkańcom dostępu do wychowania przedszkolnego, to jedno z najważniejszych zadań gminy Piaseczno oraz jedna z największych pozycji w budżecie piaseczyńskiego samorządu. W 2019 roku wydatki na wszystkie przedszkola wyniosły w Piasecznie 67,5 mln zł.

W gminie Piaseczno mamy 3 rodzaje przedszkoli: publiczne gminne prowadzone przez samorząd, publiczne prowadzone przez inny niż samorząd organ oraz przedszkola niepubliczne.

Utrzymanie 11 przedszkoli publicznych gminnych wyniosło w 2019 – 18 mln zł. Na pozostałe przedszkola samorząd gminy Piaseczno przekazał podmiotom prowadzącym te przedszkola 45,5 mln zł. Pozostała kwota ok. 4 mln zł to dotacje dla punktów przedszkolnych oraz koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach.

Przedszkoli prowadzonych przez inny organ niż gmina jest na naszym terenie blisko 50 i w 2019 roku uczęszczało do nich łącznie 3 407 dzieci. Największy beneficjent otrzymał prawie 4,5 mln złotych dotacji w ciągu roku.

Zbiorcze zestawienie wysokości dotacji dla poszczególnych podmiotów w 2019 roku: plik online lub pobierz plik xlsx (12,7 KB)

Łącznie w gminie Piaseczno do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach i niepublicznych punktów przedszkolnych w 2019 roku uczęszczało 5206 dzieci.

Skąd pochodzą pieniądze na utrzymanie i dotacje dla przedszkoli ?
Rząd przekazuje Samorządowi gminy Piaseczno około 5 mln zł rocznie na to zadanie. Pozostała kwota, 62,5 mln zł, pochodzi z budżetu samorządu czyli z podatków, którzy płacą nasi mieszkańcy.

Więcej informacji: piaseczno.eu/675-mln-zl-na-przedszkola