35. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

17 lutego 2021 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, online oraz w Biurze Rady Miejskiej na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r.
2) W sprawie zmiany Uchwały nr 695/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2036.
3) W sprawie przejęcia od Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego zadania publicznego zarządzania fragmentem drogi powiatowej – ul. Księcia Janusza I Starego w Piasecznie.
4) W sprawie zmiany uchwały nr 887/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.01.2009r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Piaseczno poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
5) W sprawie zmiany Statutu Gminy Piaseczno.
6) W sprawie sprzedaży na własność działki nr 21/283 w Piasecznie na rzecz użytkownika wieczystego.
7) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 315/20, położonej w miejscowości Wólka Kozodawska.
8) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 315/21, położonej w miejscowości Wólka Kozodawska.
9) W sprawie sprzedaży przez Gminę zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Henryków Urocze przy ul. Mokrej.
10) W sprawie nabycia przez Gminę Piaseczno prawa własności działki ew. nr 12 obr. 44 m. Piaseczno.
11) W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław – etap II.
12) W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław – etap I dla terenów 1Pt, 4KDL, 10 KDL, 21KDD, 29 KDD, 28 KDPJ, 48 KDPJ i 57 KDPR.
13) W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław – część I.
14) W sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 220/X/2007 z dnia 13.06.2007r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamionka.
15) W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamionka.
16) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1170/XXXIX/2017 z dnia 18 października 2017r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla rejonu centrum miasta.
17) W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w 2021 roku nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
18) W sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu w 2021 roku.
19) W sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody rosnącego na działce nr ew. 124 z obr. Orzeszyn.
20) W sprawie zmiany uchwały nr 722/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2021r w sprawie utworzenia na terenie Gminy Piaseczno ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora+.
21) W sprawie zmiany uchwały nr 723/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2021r w sprawie utworzenia na terenie Gminy Piaseczno ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora+.
22) W sprawie zmiany uchwały nr 724/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2021r w sprawie utworzenia na terenie Gminy Piaseczno ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora+.
23) W sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Piaseczno i zwrotu tej opłaty.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: www.youtube.com