Nowa ulica Reymonta z nowym przebiciem pomiędzy Orężną a Pomorską

Popularność transportu kolejowego rośnie. To stawia przed nami kolejne wyzwania. Szukamy rozwiązań, które ułatwią zarówno dotarcie do dworca PKP, jak i zmniejszą uciążliwości związane z większą liczbą poruszających się po torach pociągów oraz dojeżdżających do dworca samochodów dla okolicznych mieszkańców.

Podczas konsultacji na temat okolic dworca PKP w Piasecznie, najwięcej emocji budziły zaproponowane rozwiązania drogowe.

W chwili obecnej małe osiedlowe uliczki w obszarze zabudowy jednorodzinnej po zachodniej stronie linii kolejowej stały się drogami dojazdowymi do dworca PKP. Mieszkańcy okolicznych domów zmagają się z natłokiem pojazdów, których kierowcy starają się dojechać do dworca i zaparkować „gdzie tylko się da”.

Powstanie trasy S7 zwiększyło ruch tranzytowy w kierunku Warszawy. Cierpią mieszkańcy ul. Siedzikówny “Inki”, która to stała się najdogodniejszym połączeniem ul Pomorskiej z ul. Orężną. Problem wzmożonego ruchu dotyka też innych ulic łączących ul. Pomorską z ul. Orężną. Także przyszły wiadukt nad torami na zmodernizowanej drodze wojewódzkiej 721 oraz planowana przez starostwo budowa nowego połączenia pomiędzy ul. Orężną a Słoneczną i dalej w kierunku węzła Lesznowola na trasie S7, wywołają zmiany w kierunkach ruchu i jeszcze większą presję na lokalny układ drogowy.

Wyzwaniem staje się więc ochrona niskiej zabudowy jednorodzinnej przed  codziennym koszmarem ruchu dojazdowego do dworca i ruchu tranzytowego w kierunku Warszawy i wyprowadzenie ruchu z osiedlowych uliczek. Stąd w  studium urbanistycznym zaproponowana została biegnąca wzdłuż torów nowa droga, łącząca ul. Sienkiewicza z ul. Orężną. Jej rolą byłoby zebranie ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego i transportu publicznego z południowych rejonów gminy i rozprowadzenie go do dworca PKP i dalej w stronę Orężnej i trasy S7 a tym samym eliminacja ruchu z ul. Siedzikówny “Inki” i innych lokalnych ulic, co oznacza uspokojenie i odciążenie strefy zamieszkania. Ulica stworzy też – wraz z planowanym pasem zieleni – barierę oddzielającą tę strefę zamieszkania  od uciążliwości wynikających z bliskości linii kolejowej. Tu pozytywnym efektem „ubocznym” byłoby „scalenie” tak uspokojonych okolic osiedla Orężna z terenami Zalesia Dolnego, z ul. Pomorską jako lokalną osią komunikacyjną.

ul. Reymonta wizualizacja koncepcji
ul. Reymonta wizualizacja koncepcji

Nowa ulica Reymonta – wraz z nowym przebiciem pomiędzy Orężną a Pomorską –  stworzyłaby wreszcie realne możliwości dla uruchomienia bardzo oczekiwanej w tym rejonie komunikacji miejskiej.

Jednocześnie nowa droga ma pozostać miejską ulicą – z placem przy dworcu, kolejnym placem przy planowanym muzeum kolejnictwa – połączoną z centrum miasta nową kładką w okolicy ul. Wyczółkowskiego oraz tunelem dla pieszych i rowerzystów na wysokości ul. Nadarzyńskiej.

Analizy wskazują, że potrzebne jest dobre powiązanie nowej drogi z ul. Sienkiewicza tak, by dojazd do dworca nie wymagał przejazdu przez wiadukt w ul. Sienkiewicza i nie blokował dojazdu do centrum Piaseczna. Stąd proponowane nowe rondo przed wiaduktem oraz budowa parkingu wielopoziomowego zlokalizowanego po zachodniej stronie torów, w terenie niewymagającym, dziś praktycznie niemożliwych do uzyskania, uzgodnień z PKP (jest to przyczyna wieloletniej blokady budowy takiego obiektu po wschodniej stronie torów).

Podsumowując, przedstawiona w studium koncepcja drogowa nowego przebiegu ul. Reymonta wraz z nowymi propozycjami dla MPZP zapewnia spełnienie wszystkich z powyższych wymogów: wygodne ciągi piesze i rowerowe, place, skrzyżowania, zieleń, komunikację autobusową, zrewitalizowaną i oddaną mieszkańcom strefę wokół linii kolejowej, uspokojenie ruchu na lokalnych ulicach i uliczkach oraz odcięcie od uciążliwości „kolejowych” dużego kwartału zabudowy jednorodzinnej (ul. Reymonta nie miałaby powiązania drogowego – poza pieszym i rowerowym – z ulicami Chełmońskiego, Reja i Kasprowicza). Nowa droga pozwoli wreszcie na odciążenie tranzytu na wiadukcie PKP oraz Dworcowej i Jarząbka.

Z dwoma wariantami koncepcji drogowej ul. Reymonta można zapoznać się na BIP: Koncepcja budowy drogi łączącej ul. Orężną z ul. Sienkiewicza w Piasecznie, Gmina Piaseczno – Uzgodnienia drogowe – koncepcje – Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Piaseczno.

Na potrzebę budowy ul. Reymonta w przedstawionym kształcie wskazują również: „Studium Zagospodarowania i Kierunków Rozwoju”, przyjęte przez Radę Miejską w 2014 r. oraz „Studium Komunikacyjne Piaseczna ze szczególnym uwzględnieniem strefy śródmiejskiej”, wykonane na zlecenie gminy w 2019 r.

Rewitalizacja i przebudowa okolic dworca wymaga kompleksowego spojrzenia. Oczywiście zmiany niosą za sobą koszty samej inwestycji oraz koniecznych wykupów gruntów a także ryzyko protestów. Jednak powiązanie przebudowy infrastruktury drogowej z rozbudową funkcji miejskich ma szanse przeobrazić ten obszar w zupełnie nową i atrakcyjną dzielnicę miasta – rozwiązującą szersze problemy komunikacyjne a jednocześnie zapewniającą spokój i wytchnienie mieszkańcom w dzielnicach domów jednorodzinnych.

Zaprojektowanie ul. Reymonta to pierwszy krok w kierunku wprowadzenia tych zmian w życie.

Źródło informacji: Pozytywne zmiany w okolicy dworca PKP Piaseczno.