Dokumentacja projektowa dla ul. Nadarzyńskiej na odcinku od Ronda im. Tadeusza Mazowieckiego do ul. Dworcowej

Dzięki składanym przeze mnie rok rocznie wnioskom budżetowym Gmina Piaseczno zamierza w najbliższym czasie zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla ul. Nadarzyńskiej na odcinku od Ronda im. Tadeusza Mazowieckiego do ul. Dworcowej.

Koszt ww. dokumentacji szacuje się na kwotę 300 000 zł, z czego kwota w 2023 roku wyniesie nie więcej niż 30 000 zł dlatego na dzisiejszej sesji radni zdecydowali o przeniesieniu pozostałych 270 000 zł do wydania w 2024 roku.

Nadarzyńska 30 sierpnia 2023 roku
Nadarzyńska 30 sierpnia 2023 roku

Nareszcie #Nadarzyńska #Piaseczno

Ulica Nadarzyńska w Piasecznie wymaga remontu
Ulica Nadarzyńska w Piasecznie wymaga remontu
Ulica Nadarzyńska w Piasecznie wymaga remontu
Ulica Nadarzyńska w Piasecznie wymaga remontu
Ulica Nadarzyńska w Piasecznie wymaga remontu
Ulica Nadarzyńska w Piasecznie wymaga remontu

Radna Piaseczna
Katarzyna Wypych

Powiązane tematycznie:
Konsultacje w sprawie przebudowy ulicy Nadarzyńskiej w Piasecznie