Teren kolei wąskotorowej

Zmierzając z targowiska ulicą Nadarzyńską dalej w stronę centrum miasta dochodzimy do terenu kolejki wąskotorowej.

Gmina przygotowała koncepcję zagospodarowania terenu stacji kolejki wąskotorowej oraz szlaku kolejowego do Nowego Miasta nad Pilicą. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, artykułowanymi na licznych spotkaniach środowiskowych, ankietach czy dyskusjach poruszanych w internecie miejsce to powinno pełnić funkcje kulturalne i muzealne.

Teren kolei wąskotorowej

Chcemy aby powstała tam sala widowiskowo-teatralna, której brakuje w naszym mieście. Sporządzana dokumentacja będzie podstawą do aplikowania o fundusze zewnętrzne, które niewątpliwie ułatwiłyby realizację tej inwestycji. Zgodnie z warunkami przekazania majątku kolejki przez PKP, gminy muszą zadbać również o funkcje transportowe wąskotorówki. Dlatego część środków zostanie zarezerwowana na wykonanie dokumentacji szlaku kolejowego od Piaseczna do Nowego Miasta nad Pilicą.

W pierwszej kolejności zostały zabezpieczone budynki, poprawione ogrodzenia i uporządkowany teren. Wszystkim gminom, które wspólnie przejęły ten majątek zależy aby kolejka mogła w przyszłości kursować na całym szlaku aż do Nowego Miasta nad Pilicą.

Jedna odpowiedź do “Teren kolei wąskotorowej”

Możliwość komentowania została wyłączona.