Wymiana oświetlenia w SP 5

Przeprowadzona została modernizacja oświetlenia hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ulicy Szkolnej 14 w Piasecznie.

Wymiana oświetlenia na hali w Szkole Podstawowej nr 5
foto: Łukasz Wyleziński

Celem prac była poprawa jakości oświetlenia w hali tj. zwiększenie natężenia oświetlenia ze 115–240 lx do minimum 900–1000 lx. Podczas modernizacji zdemontowano istniejące wcześniej oprawy i wstawiono nowe, energooszczędne.

Przy poprzednim oświetleniu czterdziestoma oprawami metalohalogenkowymi, każda po 400 W, uzyskiwano natężenie oświetlenia rzędu 115–240 lx (średnio 200 lx), czyli 1 godzina oświetlenia hali zużywała 16 kWh energii.

Przy nowym oświetleniu za pomocą dwudziestu siedmiu opraw ledowych, po 240 W sztuka, godzina oświetlenia hali to zużycie energii elektrycznej na poziomie 6,5 kWh. Zaś osiągane natężenie wynosi 900–1000 lx.

Nowe oświetlenie posiada 7-stopniowe sterowanie natężenia oświetlenia hali sportowej, co będzie dawało dalsze oszczędności, tj. im mniejsza będzie nastawa natężenia, tym większe będą oszczędności. Dla przykładu przy drugim stopniu nastawy 300 lx, tj. o 25-50% większym od metalohalogenkowego, zużycie energii elektrycznej wynosi około 20% nominalnego, tj. około 1,5 kWh, tak więc w stosunku do starego oświetlenia jest ponad dziesięciokrotnie mniejsze zużycie energii elektrycznej.

Modernizacja kosztowała ponad 100 tys. zł, a prace wykonała firma PROINEL Suchecki Leśniewicz Rokita Sp.j.