Strajk Dzień 1 w gminie Piaseczno

Szanowni Państwo, po dzisiejszym popołudniowym spotkaniu z wszystkimi dyrektorami gminnych placówek oświatowych informujemy, że w gminie Piaseczno ponad 80% nauczycieli przystąpiło do strajku. W szkołach do odwołania nie będą odbywały się planowe zajęcia dydaktyczne.

W każdej szkole w miarę możliwości i dostępności nauczycieli mogą odbywać się natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla tych dzieci, których rodzice nie mają  możliwości zapewnienia dziecku opieki. Dla dzieci korzystających z opieki nauczycieli w szkole wydawane będą obiady.

Pragniemy uspokoić rodziców i  uczniów przystępujących do egzaminów, że mimo ogromnych trudności pracujemy nad harmonogramem przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty, które pomimo strajku są dla nas priorytetem. Wszystko wskazuje na to, że dzięki determinacji dyrektorów szkół, komisje egzaminacyjne powstaną i będą pracować.

W środę rozpoczyna się trzydniowy egzamin gimnazjalistów, zaś od poniedziałku egzamin 8-klasistów. Dlatego prosimy rodziców uczniów pozostałych roczników o szczególną wyrozumiałość, gdyż zorganizowanie egzaminów w tych okolicznościach wyklucza praktycznie możliwość zorganizowania w tych dniach opieki dla pozostałych uczniów.

Sytuacja w przedszkolach jest również trudna, gdyż  większość nauczycieli strajkuje i opiekę nad dziećmi może sprawować w większości przypadków jedynie Dyrektor. W związku z tym  do placówki powinny trafić tylko te dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić żadnej opieki.

Dziękujemy za zrozumienie trudnej dla nas wszystkich sytuacji i wyrozumiałość. Wciąż liczymy, że porozumienie zostanie w końcu osiągnięte i wrócimy do normalnego trybu pracy szkół i przedszkoli.

Tymczasem dla dzieci i opiekunów przygotowaliśmy na czas strajku specjalną ofertę Centrum Kultury. Na wtorek, środę i czwartek przygotowane zostały koncerty, warsztaty i lekcje historyczne dla młodszych dzieci: piaseczno.eu/wydarzenia-kulturalne-dla-dzieci-od-9-do-11-kwietnia/

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji udostępnił z kolei swoje boiska przy ul. Sikorskiego 20 oraz na Stadionie Miejskim przy ul. 1 Maja 16, z których będzie można korzystać pod okiem instruktorów

Z poważaniem,

I Zastępca Burmistrza Hanna Kułakowska-Michalak oraz dyrektorzy gminnych placówek oświatowych