Przebudowa ulicy aleja Róż w Piasecznie

Gmina Piaseczno zabezpieczyła w budżecie na 2020 rok środki finansowe na przebudowę ulicy aleja Róż w Piasecznie na odcinku od ul. Szkolnej poprzez skrzyżowanie z ulicami Marusarzówny i Sikorskiego i dalszy odcinek w kierunku drogi wojewódzkiej nr 721 (ulica Okulickiego).

Przebudowa ulicy Aleja Róż w Piasecznie

Zgodnie z opracowaną na zlecenie Gminy koncepcją remontu ulicy, planuje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni z jej jednoczesnym poszerzeniem z 3,5 do 4,0 m, przy zachowaniu ruchu jednokierunkowego zgodnie z dotychczasowym układem (od ulicy Szkolnej w kierunku ulicy Sikorskiego). Ponadto, po obydwu stronach ulicy zostaną wykonane liczne, ukośne, a częściowo także prostopadłe miejsca postojowe. Łącznie ma ich być 140. W ramach robót po obydwu stronach ulicy wykonane zostaną nowe chodniki, które poprawią komfort poruszania się pieszych.

Wykonane zostaną także progi zwalniające i wyniesione skrzyżowania, które w sposób naturalny wymuszą spowolnienie ruchu, co poprawi bezpieczeństwo pieszych w tym dzieci, przychodzących przez ulicę na pobliski plac zabaw. W ramach robót wymienione zostaną także  słupy oświetleniowe oraz zamontowane zostaną nowoczesne lampy oświetleniowe typu LED, dzięki czemu mieszkańcy będą się czuli bezpieczniej po zmroku.

W związku z tym, że przebudowa ulicy wiąże się z koniecznością wycinki krzewów rosnących po zachodniej stronie ulicy, gmina po zakończeniu robót dokona nasadzeń zastępczych w granicach pasa drogowego. Nasadzenia sprawią, iż okoliczne bloki odseparowane zostaną od ruchu na ulicy, zwiększy się więc komfort zamieszkiwania, a jednocześnie  poprawi się estetyka tego terenu.

Ogłoszenie przetargu na remont ulicy aleja Róż planowane jest na przełom kwietnia i maja 2020 roku. Termin rozpoczęcia prac uzależniony będzie od wyniku przetargu.

źródło: piaseczno.eu