Po majówce planowane są zmiany w transporcie publicznym w Piasecznie

Od 4 maja 2021 roku ZTM dokona zmiany podziału kursów linii 709: co 2-gi kurs do PKP Piaseczno i co drugi na ul. Szkolną w ciągu całej doby.

Przygotowane zmiany zgodne są z pierwotnymi, styczniowymi ustaleniami. Brak kursów z centrum miasta w środku dnia jest odczuwalny dla mieszkańców wschodniej części, którzy muszą dojść do przystanków 709 w ul. Wojska Polskiego. Obserwacje wykazują również nadmierną podaż kursów do PKP w godzinach pozaszczytowych. Ostatecznie w szczytach komunikacyjnych kursy do/z ul. Szkolnej oraz do/z PKP Piaseczno będą co 10 minut. Da to na wspólnym wyjeździe ul. Wojska Polskiego w kierunku Warszawy częstotliwość ok. co 5 minut. W godzinach pozaszczytowych czasy te wydłużą się odpowiednio do 15-20 minut z każdego krańca, co da odjazd z przystanków “Fabryczna 02” i “Kusocińskiego 02” w kierunku Warszawy co 8-10 minut. W opinii ZTM taka częstotliwość kursowania 709 optymalizuje wykorzystanie tej linii dla jak najlepszej obsługi centralnych rejonów miasta Piaseczna.

Ponieważ korekcie ulegnie rozkład jazdy 709, prosimy o zapoznanie się z jego uaktualnioną wersją na stronie internetowej: www.wtp.waw.pl/rozklady-jazdy.

Jednocześnie Gmina Piaseczno informuje, że w związku z zakończeniem prac na pętli autobusowej na ul. Jana Pawła II przy targowisku, w maju planowana jest zmiana trasy linii 710. Wybudowana pętla wraz z zatoką stanowić będą końcowy i początkowy przystanek tej linii, natomiast nowa trasa przebiegać będzie ulicą Chyliczkowską i Jana Pawła II (z pominięciem ul. Armii Krajowej i ul. Wojska Polskiego na kursach do Piaseczna). Szczegóły tej zmiany zostaną opublikowane w niezależnym komunikacie na stronie wtp.waw.pl.

Więcej informacji: Od 4 maja zmiany podziału kursów linii 709.