Piaseczno zagospodarowane – debata w UMiG Piaseczno

7 marca 2023 r. zaplanowana jest pierwsza z cyklu siedmiu debat w ramach pierwszego etapu konsultacji dotyczących prac nad Strategią Rozwoju Gminy Piaseczno do roku 2040.

Tematem będzie „Piaseczno zagospodarowane” a w roli eksperta wystąpi dr Mirosław Grochowski z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, geograf zajmujący się problematyką planowania przestrzennego i programowania rozwoju lokalnego i regionalnego. Spotkanie będzie poświęcone problematyce planowania przestrzennego, to bowiem w dokumentach planistycznych określamy jak będzie się rozwijała gmina – które tereny zabezpieczamy pod rozwój różnego rodzaju usług, mieszkalnictwa, przemysłu, rolnictwa czy ochrony obszarów cennych przyrodniczo.

Kolejne spotkanie odbędzie się 16 marca 2023 roku, natomiast tematem będzie: „Piaseczno klimatycznie odporne”. Zapraszam!

Powiązane tematycznie:
Strategia Rozwoju Gminy Piaseczno do roku 2040