70. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

17 maja 2023 roku o godz. 09.30 zapraszam na LXX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji
2. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
4. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
5. Bieżące uchwały
1) W sprawie zmiany uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r.
2) W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023-2037
3) W sprawie powołania Rady Oświatowej działającej przy Radzie Miejskiej w Piasecznie
4) W sprawie ustanowienia roku pamięci Cecylii Plater-Zyberkówny
5) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Józefosław gm. Piaseczno
6) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na część działki nr 97, obręb 41 m. Piaseczno
7) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 50, obr. 20, m. Piaseczno stanowiącej część Placu Piłsudskiego
8) W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
9) W sprawie zmiany uchwały nr 914/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie obrad

Transmisja: www.youtube.com/@radamiejskawpiasecznie6617