Złóż projekt do Budżetu Obywatelskiego Gminy Piaseczno

Do 15 czerwca 2023 roku przyjmowane są projekty do VII edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Piaseczno. Więcej informacji na stronie urzędu.

Podobnie jak w latach ubiegłych mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu zdecydują na co wydać 1 000 000 zł z gminnego budżetu w 2024 roku.

Każdy z mieszkańców gminy może złożyć maksymalnie 3 projekty. Wartość pojedynczego projektu nie może przekroczyć 130 tys. złotych. Zaproponowane zadania muszą być nieodpłatne i ogólnodostępne, możliwe do realizacji w jednym roku budżetowym, w przypadku zadań infrastrukturalnych lub remontowych muszą dotyczyć nieruchomości, do których gmina posiada tytuł prawny, muszą mieścić się w zakresie zadań własnych gminy.

Zachęcamy do elektronicznego składania projektów za pośrednictwem strony piaseczno.budzet-obywatelski.org

Więcej informacji: VII edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Piaseczno.