Złóż uwagi do koncepcji rozbudowy torów

Przedstawiciele PKP PLK oraz firmy BBF Sp. z o.o. przedstawili mieszkańcom koncepcję rozbudowy torów aglomeracyjnych dla odcinka biegnącego przez teren gminy Piaseczno. Burmistrz Daniel Putkiewicz oraz mieszkańcy zgłaszali swoje wnioski i uwagi do zaproponowanych rozwiązań.

Firma BBF Sp. z o.o., która na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opracowuje dokumentację przedprojektową dla Projektu “Dobudowa torów aglomeracyjnych na odcinku Warszawa Al. Jerozolimskie – Piaseczno wraz z połączeniem do Konstancina-Jeziorny – opracowanie studium wykonalności”, prowadzi obecnie konsultacje społeczne dla przygotowanej koncepcji. We wtorek 6 czerwca 2023 r. projektanci oraz przedstawiciele zleceniodawcy – PKP Polskich Linii Kolejowych, spotkali się z  mieszkańcami gminy Piaseczno. Zarówno przedstawiciele PKP PLK, jaki i projektanci podkreślali, że studium wykonalności to bardzo wczesny etap realizacji dokumentacji projektowej, który ma na celu określenie zasadności realizacji inwestycji, oszacowanie jej kosztów w celu ubiegania się o dofinansowanie oraz wskazanie jaki teren musiałby zostać przeznaczony na potrzeby do realizacji projektu w zakładanym wariancie.

Projektant z BFF przedstawił krótko rozwiązania proponowane zarówno dla odcinka linii R8 od Nowej Iwicznej do Zalesia Górnego, jak i planowanej rozbudowy tzw. linii siekierkowskiej z Nowej Iwicznej do Konstancina-Jeziorny, by mogła pełnić funkcję linii pasażerskiej. Linia do Zalesia Górnego a wariantowo również Czachówka Południowego, miałaby zyskać dwa dodatkowe tory. Planowana jest budowa nowego przystanku Piaseczno Północ pod wiaduktem zaprojektowanym nad torami w przebiegu drogi wojewódzkiej 721. Przystanek w Zalesiu Górny miałby stać się stacją i zyskać również tory odstawcze umożliwiające przedłużenie linii SKM do tej stacji. Budowa nowej linii pasażerskiej do Konstancina-Jeziorny zakłada utworzenie na terenie gminy Piaseczno przystanków: Mleczarska, Energetyczna, Julianowska i Śniadeckich.

Większość istniejących przejazdów kolejowych, zarówno na linii kolejowej nr 8, jak i linii kolejowej do Konstancina-Jeziorny miałaby się zmienić w wiadukty lub tunele, planowane jest jednak zlikwidowanie przejazdu drogowego w ciągu ulicy Orężnej/Jana Pawła II. To jedna z propozycji, która wzbudziła duży opór mieszkańców. Burmistrz Daniel Putkiewicz poparł propozycję mieszkańców odnośnie konieczności utrzymania połączenia samochodowego pomiędzy ul. Orężną a ul. Jana Pawła II – najlepiej wiaduktem w miejscu obecnego przejazdu albo umożliwienia przejazdu samochodów osobowych planowanym przejściem pieszo-rowerowym w tunelu łączącym ulice Orężną i Nadarzyńską i zwrócił się do projektantów z wnioskiem o przeanalizowanie takiej możliwości.

Uwagi dotyczyły również utworzenia wejścia na perony od strony południowej na stacji w Zalesiu Górnym a także potrzebę stworzenia bezpiecznych przejść na dalszym przebiegu torów w tej miejscowości, na wysokości istniejącego przepustu oraz ciągu ul. Nowinek. Mieszkańcy zwrócili też uwagę m.in. na niewystarczające skomunikowanie piesze w bezpośrednim sąsiedztwie wiaduktu nad ulicą Puławską oraz niewystarczające skomunikowanie drogowe przy przystanku Śniadeckich, gdzie zaproponowali jego przesunięcie na północ i powiązania z ulicami Działkową i Cyraneczki.

Założenia dla projektu dotyczącego piaseczyńskiego odcinka można obejrzeć na stronie: Prezentacja_konsultacje_LK8_3a (PDF). Całość projektu dostępna jest na stronie: www.konsultacje-projektu-swlk8-warszawa-czachowek.pl.

Projektanci zaapelowali o składanie uwag drogą mailową i zadeklarowali sprawdzenie proponowanych zmian i rozwiązań. Wnioskowali o składanie uwag w ciągu 7 dni od spotkania czyli do 13 czerwca 2023 r. Należy je przesyłać na adres mailowy: bbf_lk8_piaseczno_sw@bbf.pl. Przesyłane uwagi można również przesłać do wiadomości Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno na adres: konsultacje@piaseczno.eu.

źródło informacji: piaseczno.eu
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

powiązane tematycznie: Dobudowa torów aglomeracyjnych na odcinku Warszawa al. Jerozolimskie – Piaseczno wraz z połączeniem do Konstancina-Jeziornej.