Konsultacje w sprawie rozbudowy drogi krajowej DK79 od ul. Sarenki w Piasecznie do obwodnicy w Górze Kalwarii

Projektanci przygotowujący koncepcję rozbudowy drogi krajowej DK79 na odcinku od ul. Sarenki w Piasecznie do obwodnicy Góry Kalwarii zapraszają na spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Piaseczno.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 20 czerwca 2023 roku o godz. 17.00 w hali Gminnego Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 20 w Piasecznie.

Z propozycjami projektantów odnośnie odcinka DK79 przebiegającego przez teren gminy Piaseczno można się zapoznać na stronie : value-eng.pl/blog. Na stronie można również pobrać formularz służący do zgłaszania uwag (jak zapewniają organizatorzy, formularze będą również dostępne podczas spotkania).

Czas na składanie uwag upływa 4 lipca 2023 r. (decyduje data wpływu). Można je przesyłać drogą mailową: koncepcja@dk79.pl lub pocztą tradycyjną: Value Engineering Sp. z o.o., Aleja Krakowska 22a, 02-284 Warszawa.

Więcej informacji: piaseczno.eu

Konsultacje w sprawie rozbudowy drogi krajowej DK79
Konsultacje w sprawie rozbudowy drogi krajowej DK79