Konwencja Programowa Koalicji Obywatelskiej w Piasecznie

20 lutego 2024 roku odbyła się Konwencja Programowa Koalicji Obywatelskiej w Piasecznie. Obecni byli kandydaci wszystkich list: od gminnych, poprzez powiatowe, do Sejmiku Wojewódzkiego.

Podsumowaliśmy kończącą się kadencję, która nie była kadencją łatwą, jak przypomniał Daniel Putkiewicz: COVID-19, wojna w Ukrainie i budżetowe cięcia Polskiego Ładu. Nie była kadencją zmarnowaną, a przeciwnie, bardzo owocną, czego efekty widać gołym okiem, ponieważ Piaseczno robi się coraz piękniejsze i użyteczne dla swoich mieszkańców.

Konwencja Programowa Koalicji Obywatelskiej w Piasecznie Zmieniamy Piaseczno Na Lepsze
Konwencja Programowa Koalicji Obywatelskiej w Piasecznie Zmieniamy Piaseczno Na Lepsze

Ogromna część naszego programu „Zmieniamy Piaseczno na lepsze” sprzed pięciu lat została zrealizowana, bądź jest w toku, o czym opowiedzieli wiceburmistrzowie Hanna Kułakowska-Michalak i Robert Widz oraz radni Łukasz Kamiński i Magdalena Woźniak.

Konwencja Programowa Koalicji Obywatelskiej w Piasecznie Zmieniamy Piaseczno Na Lepsze
Konwencja Programowa Koalicji Obywatelskiej w Piasecznie Zmieniamy Piaseczno Na Lepsze

Pojawiły się również nowe cele i zadania, więc program oczywiście ulega modyfikacji i jest sukcesywnie wzbogacany. Jego podstawowe założenia w takich obszarach jak: planowanie przestrzenne, infrastruktura drogowa, transport publiczny, bezpieczeństwo, oświata, zieleń, kultura, sport czy dziedzictwo są wciąż aktualne.

Konwencja Programowa Koalicji Obywatelskiej w Piasecznie Zmieniamy Piaseczno Na Lepsze
Konwencja Programowa Koalicji Obywatelskiej w Piasecznie Zmieniamy Piaseczno Na Lepsze

Zmieniamy Piaseczno na lepsze z sukcesem i chcemy zmieniać je dalej, na wciąż lepsze, ładniejsze, bardziej przyjazne. Nasze! Pełna wersja programu będzie dostępna już wkrótce.

Konwencja Programowa Koalicji Obywatelskiej w Piasecznie Zmieniamy Piaseczno Na Lepsze
Konwencja Programowa Koalicji Obywatelskiej w Piasecznie Zmieniamy Piaseczno Na Lepsze

#KonwencjaProgramowa #KoalicjaObywatelska #Piaseczno #ZmieniamyPiasecznoNaLepsze #WyborySamorządowe

Konwencja Programowa Koalicji Obywatelskiej w Piasecznie Zmieniamy Piaseczno Na Lepsze
Konwencja Programowa Koalicji Obywatelskiej w Piasecznie Zmieniamy Piaseczno Na Lepsze

Platforma Obywatelska Piaseczno
www.fb.com/PlatformaObywatelskaPiaseczno