82. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

12 marca 2024 roku o godz. 8.30 zapraszam na LXXXII sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024-2037
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r.
4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Piaseczno udziału w prawie własności zabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako dz. ew. 340 położona w Żabieńcu
5. Zamknięcie sesji