Rada Miejska w Piasecznie zakończyła kadencję 2018-2023

20 marca 2024 roku odbyła się ostatnia 83. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie kadencji 2018-2023. Pracowaliśmy łącznie blisko 5,5 roku.

Ze względu na wybory parlamentarne w 2023 roku, kadencja samorządu została przedłużona do wiosny 2024 roku. Najbliższe wybory samorządowe odbędą się 7 września 2024 roku i zachęcam mieszkańców do aktywnego udziału w głosowaniu.

Dziękuję wszystkim radnym, burmistrzowi, wiceburmistrzom, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, a także pracownikom wszystkim instytucji samorządowych (MGOPS Piaseczno, CUW Piaseczno, Biblioteka Publiczna w Piasecznie, Centrum Kultury w Piaseczni, GOSiR Piaseczno) i spółek gminnych (PWiK Piaseczno, PUK Piaseczno, PCU Piaseczno) oraz przede wszystkim wszystkim mieszkańcom za udaną współpracę.

Radna Piaseczna
Katarzyna Wypych

foto Joanna Ferlian-Tchórzewska z Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno